ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” (M.N.S.N.) – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή.

MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα επιμόρφωσης “Master Nutritionist” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: ΕΞ1251/ 17-03-2020) στην Αθλητική Διατροφή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών επιμόρφωσης στην αθλητική διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition” (M.N.S.N.) μπορεί να οδηγήσει στην επιμόρφωση του Αθλητικού Διατροφολόγου (Sports Nutritionist).

Αθλητικός Διατροφολόγος

Ο Αθλητικός Διατροφολόγος – Sports Nutritionist είναι επαγγελματίας υγείας που παρέχει συμβουλές σε αθλητές ή αθλητικές ομάδες σχετικά με τη σωστή διατροφή.

Η ομάδα πρακτικής της Sports Dietetic Association (ADA) Sports, Cardiovascular and Wellness Nutrition (SCAN) ορίζει έναν αθλητικό διατροφολόγο, που αναφέρεται επίσης ως διαιτολόγος, ως άτομο που παρέχει συμβουλές διατροφής σε έναν αθλητή ή ομάδα με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Αναπτύσσουν προγράμματα διατροφής με βάση τις ανάγκες των πελατών τους και το είδος του αθλήματος τους.

Η ADA υποδεικνύει ότι εκτός από βοήθεια σε αθλητές, οι αθλητικοί διατροφολόγοι μπορούν να συνεργαστούν με γονείς, εκπαιδευτές και προπονητές.

Βλ. σχετικά links:

Το πρόγραμμα

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition” παρουσιάζονται με επιστημονικά δεδομένα οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Αθλητικής Διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των βασικών βιολογικών μηχανισμών που διέπουν τις ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) ενός αθλητή.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται η ανάλυση των ενεργειακών αρχών που υπάρχουν πίσω από οποιουδήποτε είδους μυϊκή συστολή και των ιδιαιτεροτήτων της διατροφικής υποστήριξης των αθλητών και των ασκουμένων με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της υγείας και της αθλητικής τους απόδοσης.

Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία της διατροφής στην αθλητική απόδοση, στην ανάπτυξη τεχνικών διατροφικής και ενεργειακής εκτίμησης, καθώς και στην κατανόηση των μηχανισμών δράσης των υδατανθράκων, των λιπιδίων, των πρωτεϊνών, των υγρών, των βιταμινών και των διατροφικών εργογόνων συμπληρωμάτων. Με βάση αυτό το στοιχείο, αναλύονται και τα δεδομένα για τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης των ποιότητας των διατροφικών επιλογών των αθλητών.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε ζητήματα προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας των αθλητών, οι δυνητικές συνέπειες των εν λόγω προβλημάτων και βέβαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ορθής αντιμετώπισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, διερευνάται και η επίδραση των διάφορων ψυχολογικών παραγόντων μέσω των ενδεδειγμένων τεχνικών ενίσχυσης στην διαμόρφωση των αθλητικής απόδοσης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” παρέχεται με δύο επιλογές εκπαίδευσης.

Ως διαδικτυακή ασύγχρονη εξ αποστάσεως (e-Learning) εκπαίδευση και ως μικτή (Blended) εκπαίδευση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος που πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και εποπτείες σε πραγματικά περιστατικά, με δια ζώσης παρακολούθηση.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της αθλητικής διατροφής με την κατανόηση των βιοχημικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται κατά την άσκηση.

Ως απώτερος στόχος τίθεται η αποτελεσματική διατροφική υποστήριξη των αθλητών με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Απευθύνεται

Αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Κατά προτεραιότητα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι διατροφολόγοι και ιατροί (ενδοκρινολόγοι κλπ.) και δευτερευόντως γυμναστές, εργοφυσιολόγοι, ψυχολόγοι, όπως και άλλοι σχετικοί επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της αθλητικής διατροφής και τους τρόπους της ορθής εφαρμογής της για τη βελτίωση της απόδοσης.

Για την περίπτωση των απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής), προβλέπεται η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Αθλητική Διατροφή: “Nutrition Professional in Sports Nutrition”.

Περιεχόμενο

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition” περιλαμβάνει τους ακόλουθους γενικούς τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστηριακή εκπαίδευση, Πρακτική άσκηση και Εποπτεία περιστατικών.

Συνοπτικά, το επιστημονικό περιεχόμενό του εστιάζεται στις παρακάτω ενότητες:

 • Μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας κατά την άσκηση
 • Η σημασία των υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών και βιταμινών στην αθλητική απόδοση
 • Ισορροπία υγρών κατά την άσκηση
 • Διατροφικά συμπληρώματα με εργογόνο δράση
 • Διατροφικές συστάσεις για αύξηση του μυϊκού ιστού
 • Διατροφικές ανάγκες παιδιών – αθλητών
 • Διατροφική υποστήριξη αθλητών με ιδιαίτερες διατροφικές επιλογές (Χορτοφαγία – Vegan)
 • Αθλητική ψυχολογία – τεχνικές ενίσχυσης
 • Διατροφή για elite ποδοσφαιριστές
 • Ατομικό περιστατικό

Δείτε αναλυτικά τις ενότητες στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

Διάρκεια

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” εκτιμάται στις 300 ώρες (παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη σημειώσεων, ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών, εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση εποπτεία περιστατικών, συμμετοχή σε επιστημονικά σεμινάρια κλπ.), ενώ ο μέγιστος χρόνος παρακολούθησης ανέρχεται στο ένα ακαδημαϊκό έτος (9) μήνες.

Ολοκλήρωση

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών και της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition”.

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης φέρει τον τίτλο της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και αναγράφει τη μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης.

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Ειδικών Αθλητικής Διατροφής της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Ο τίτλος “Master Nutritionist in Sports Nutrition” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

Ειδικές Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, οι ειδικευόμενοι διατροφολόγοι μετά το πέρας της σχετικής εκπαίδευσης τους και την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τον τίτλο του Αθλητικού Διατροφολόγου* (Sports Nutritionist), εφόσον στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία απονομής ειδικοτήτων στους διαιτόλογους – διατροφολόγους. Η εγγραφή τους σε Επιστημονική Εταιρεία Διατροφής/Διαιτολογίας, τους καλύπτει επιστημονικά και επαγγελματικά, μέχρι να καθοριστούν τα κρατικά ή ευρωπαϊκά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αθλητικού διατροφολόγου.

Η απόκτηση του τίτλου “Master Nutritionist” δεν προϋποθέτει την εξάσκηση της διατροφολογικής επιστήμης και την απόδοση συμβουλών και οδηγιών διατροφής από μη πτυχιούχους επιστήμονες Διαιτολόγους -Διατροφολόγους.

*Μόνο από πτυχιούχους διαιτολόγους.

Δυνατότητες παρακολούθησης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” παρέχεται με δύο επιλογές εκπαίδευσης.

Ως διαδικτυακή ασύγχρονη εξ αποστάσεως (e-Learning) εκπαίδευση και ως μικτή (Blended) εκπαίδευση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος που πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και εποπτείες σε πραγματικά περιστατικά, με δια ζώσης παρακολούθηση.

*Εκπαίδευση “PLUS”

Οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition “PLUS”, μπορούν να επιλέξουν και την ταυτόχρονη παρακολούθηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής», το οποίο διεξάγεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πλήρες προγράμματος οδηγεί παράλληλα και σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ, το οποίο συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι 4 μονάδες ECVET που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι βαθμοί ECVET αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος μέσα από την παρακολούθηση ενός προγράμματος.

Δείτε την Εκπτωτική Πολιτική ΕΔΩ!

*Επικοινωνήστε στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι Εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες και στάσεις:

Γνωστικές δεξιότητες

 • Αναγνωρίζουν και κατανοούν τους ενεργειακούς μηχανισμούς και τα βασικά χαρακτηριστικά μέσω των οποίων παράγεται η μυϊκή ενέργεια κατά την άσκηση.
 • Προσδιορίζουν τα βασικά συστατικά των ενεργειακών απαιτήσεων των αθλητών και ασκουμένων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε αγωνίσματος.
 • Περιγράφουν αναλυτικά τις μεθόδους εκτίμησης της σύστασης του σώματος αθλητών και ασκουμένων.
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών καθώς και τη σημασία που έχουν τα συγκεκριμένα συστατικά στην αθλητική απόδοση.
 • Αναγνωρίζουν το ρόλο του νερού, των βιταμινών, των ιχνοστοιχείων και των ηλεκτρολυτών στην άσκηση, καθώς και τους κινδύνους που η απώλεια αυτών εγκυμονούν για την υγεία και την αθλητική απόδοση των αθλητών/ασκουμένων.
 • Αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης των διατροφικών συνηθειών των αθλητών.
 • Θέτουν σε πρακτική εφαρμογή τα θεωρητικά δεδομένα των αρχών της αθλητικής διατροφής και των διαφόρων επιμέρους θεμάτων που άπτονται του συγκεκριμένου αντικειμένου.

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις ασκουμένων και αθλητών.
 • Επιλέγουν το κατάλληλο αθλητικό διατροφικό συμπλήρωμα και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις και ανάγκες του είδους της άσκησης.
 • Μετατρέπουν σε πρακτικά παραδείγματα και να ποσοτικοποιούν ανάλογα, τις βασικές διατροφικές αρχές των μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών.
 • Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις βασικότερες μεθόδους εκτίμησης των ενεργειακών απαιτήσεων των ασκουμένων καθώς και των βασικότερων τεχνικών διατροφικής τους αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης.
 • Αξιολογούν τα βασικότερα διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα, τις τεχνικές κατανάλωσής τους καθώς και τη χρησιμότητα αυτών από ασκούμενους και αθλητές.
 • Εφαρμόζουν τα θεωρητικά δεδομένα σε πράξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του εκάστοτε περιστατικού και βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλήματος.
 • Διακρίνουν την αξιοπιστία ενός επιστημονικού ευρήματος και παράλληλα να αναγνωρίζουν τυχόν μεθοδολογικά κενά που διακυβεύουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
 • Εντοπίζουν τις ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις των αθλητών.
  Επιλέγουν την κατάλληλη διατροφική αγωγή για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΣΕΙΣ

 • Υπολογίζουν τις ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες ενός αθλητή και κατανέμουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις στα γεύματα πριν και μετά την άσκηση.
 • Βοηθούν στη βελτίωση της προπονητικής διαδικασίας αλλά και της αποκατάστασης μετά την άσκηση μέσω της διατροφικής υποστήριξης.
 • Προάγουν τις βέλτιστες διατροφικές τακτικές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, μέσω καθυστέρησης στην εμφάνιση κόπωσης.
 • Σταθμίζουν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά της χορήγησης εργογόνων συμπληρωμάτων και επιλέγουν τα συγκεκριμένα ανά άθλημα και περίπτωση πρωτόκολλα.
 • Eπιλέγουν τα αποτελέσματα ερευνών που δημοσιεύονται σε επιστημονικές μελέτες και να απομονώνουν τα σημαντικά τους ευρήματα, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη.
 • Συγκρίνουν και να συσχετίζουν ευρήματα, τα οποία προέρχονται ευρύτερα από τον χώρο των αθλητικών και διατροφικών επιστημών.
 • Αναθεωρούν μη τεκμηριωμένες απόψεις, από μη ειδικούς, στον τομέα της αθλητικής διατροφής.

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

Μαντώ Αγουρίδου MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Διδάσκοντες:

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

O Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη, Βιοχημικός-Διατροφολόγος

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο απέκτησε το 1998 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δρ. Ιωάννης Αρναούτης MSc, PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο Ιωάννης Αρναούτης είναι μετα-διδακτορικός συνεργάτης της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος

Ο Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος.

Μαντώ Αγουρίδου, MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της σύγχρονης Ελλάδας και συνεισφέρει σημαντικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της χώρας.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με όλους τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Συνοπτικά οι δράσεις αυτές αφορούν:

 • Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και το χώρο.
 • Θερινά σχολεία και σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
 • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
 • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού και δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.
 • Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία μέσω του κλάδου σπουδών της (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ με τίτλους: «Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής» (Μικτό) και «Στρατηγικές Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας» (Μικτό) να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, να αποκτήσουν εργαστηριακή εμπειρία, αλλά και να παρακολουθήσουν μέσω εποπτείας πραγματικά περιστατικά.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας στην υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιείται μέσω της αξιοποίησης των υποδομών και των εγκαταστάσεών της από τους εκπαιδευομένους με δια ζώσης παρακολούθηση.

Τόσο η πρακτική άσκηση, όσο και η εποπτεία πραγματοποιείται με βάση τον ενδεδειγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα μετρήσεων σε πραγματικά περιστατικά υπερβαρότητας, παχυσαρκίας και αθλητές. Ειδικά τα παιδικά περιστατικά, προσέρχονται οικειοθελώς και εθελοντικά και κατόπιν υπογραφής δήλωσης συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή τους και για τη χρήση των δεδομένων τους για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή

Γιατί να επιλέξω ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Η παροχή εκπαίδευσης από «ειδικούς σε ειδικούς» αποτελεί τα σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Επιπλέον πλεονεκτήματα προσφέρονται τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσο και μετά από το πέρας αυτής. Αναλυτικά:

Πλεονεκτήματα κατά την εκπαίδευση:

 • Υψηλό επιστημονικό κύρος
 • Υψηλές προδιαγραφές εκπαιδευτών
 • Πλήρης οδηγός σπουδών και επαγγελματικών ευκαιριών
 • Εκτενής βιβλιογραφία (πολυάριθμα papers, βιβλία και αναλυτικά εγχειρίδια) που φέρει τη συγγραφική επιμέλεια εκπαιδευτών του ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
 • Ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 280 τ.μ. που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις
 • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά
 • Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους διατροφολόγους
 • Άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός με διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας
 • Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις
 • Πρακτική συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα
 • Συμμετοχή σε συνέδρια επιστημονικής ευθύνης της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
 • Άνετο parking για τα αυτοκίνητα των εκπαιδευόμενων και κοντινή απόσταση από το Μετρό (200 m)
 • Μοντέρνος αύλειος χώρος, ιδανικός για τις δημιουργικές ώρες των διαλλειμάτων.

Πλεονεκτήματα μετά την εκπαίδευση:

 • Αυτόματη εγγραφή στην επιστημονική κοινότητα Παιδοδιατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
 • Δωρεάν παροχή 24σέλιδων εργαλείων παιδικής διατροφής (μυστικά διατροφής για παιδιά) και Ημερολογίων Καταγραφής Γευμάτων για ιδιωτική χρήση (βλ. gallery)
 • Δωρεάν παροχή ενημερωτικού υλικού της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Εγχειρίδιο διαβήτη, Καταρρίπτοντας 10 κοινούς διατροφικούς μύθους κλπ.) (βλ. gallery)
 • Δυνατότητα λειτουργίας πλήρους εξοπλισμένης πολυδύναμης επιστημονικής μονάδας στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Δ.Ε. για ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα
 • Παροχή δυνατοτήτων αρθρογραφίας και δημοσιεύσεων σε έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) υψηλής πανελλαδικής κυκλοφορίας.